Yugioh Saigon Shop 780/17D Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 (0339.462.426) 10h AM - 6h PM
Uncategorized

  👉 Sản phẩm bao gồm: – 1 deck tạo sẵn: 42 Card (3 Super Rare, 2 Ultra Rare Cards and 37 Common Cards) – 1 bàn đấu bàng giấy: Double Sided Playmat – 1 sách hướng dẫn: Beginner’s Guide 👉 Một số thông tin về sản phẩm: – New Support: Machina Citadel Machina Air Raider   Reprint Staple…

Uncategorized

👉 Sản phẩm bao gồm: – 24 Pack Card Full Foil – Mỗi Pack có 5 Cards (4 Super Rare, 1 Secret Rare) 👉 Một số thông tin về sản phẩm: – New Support Archtype: Adamancipator  Adamancipator Researcher  Adamancipator Analyzer Adamancipator Risen Rikka Teardrop the Rikka Queen Mudan the Rikka Fairy Kanzashi the Rikka Queen Eldlixir Eldlich…

Uncategorized

  👉 Sản phẩm bao gồm: – 1 deck tạo sẵn: 49 Card (7 Super Rare, and 3 Ultra Rare Cards) – 1 bàn đấu bàng giấy: Double Sided Playmat – 1 sách hướng dẫn: Beginner’s Guide 👉 Một số thông tin về sản phẩm: – New Support: El Shaddoll Apkallone Reeshaddoll Wendi New Alternative Artwork   El Shaddoll…