Yu-Gi-Oh! - Digimon & Phụ kiện Card Game

10.000 

Target 1 Equip Spell Card in your Graveyard; add that target to your hand. That Equip Spell Card cannot be activated this turn.

còn 2 hàng

Mã: b9f7fa35fe28 Danh mục: