Yu-Gi-Oh! - Digimon & Phụ kiện Card Game

10.000 

Shuffle 1 “Blackwing” monster you control into the Main Deck; add 1 “Blackwing” monster from your Deck to your hand.

còn 2 hàng

Mã: 7c4c060434e6 Danh mục: