Yu-Gi-Oh! - Digimon & Phụ kiện Card Game

10.000 

All face-up “Saber” monsters you control gain 400 ATK.

Hết hàng

Mã: 3932ce3b8007 Danh mục: