Yu-Gi-Oh! - Digimon & Phụ kiện Card Game

100.000 

Chính hãng Konami

Ngôn ngữ: English

Xuất xứ: Châu Âu – Eu print

Sản phẩm bao gồm: 07 Cards (Thẻ bài), trong đó:

– 06 thẻ độ hiếm Rares và 01 thẻ độ hiếm Super Rare, Ultra Rare hoặc Collector’s Rare

Truy cập Fanpage của Shop để cập nhật những thông tin mới nhất: Yugioh Saigon

còn 24 hàng

Mô tả

Chính hãng Konami

Ngôn ngữ: English

Xuất xứ: Châu Âu – Eu print

Sản phẩm bao gồm: 07 Cards (Thẻ bài), trong đó:

– 06 thẻ độ hiếm Rares và 01 thẻ độ hiếm Super Rare, Ultra Rare hoặc Collector’s Rare

Truy cập Fanpage của Shop để cập nhật những thông tin mới nhất: Yugioh Saigon