Yu-Gi-Oh! - Digimon & Phụ kiện Card Game

1.700.000  1.400.000 

Chính hãng Konami

Ngôn ngữ: English

Xuất xứ: Châu Âu – Eu print

Sản phẩm bao gồm: 36 Booster Packs

Mỗi Booster Pack bao gồm 05 Cards (Thẻ bài), trong đó:

– 04 thẻ độ hiếm Common và 01 thẻ độ hiếm Rare

– Hoặc 03 thẻ độ hiếm Common, 01 thẻ độ hiếm Rare và 01 thẻ độ hiếm Super Rare, Ultra Rare hoặc Ghost Rare

Truy cập Fanpage của Shop để cập nhật những thông tin mới nhất: Yugioh Saigon

còn 5 hàng

Mô tả

Chính hãng Konami

Ngôn ngữ: English

Xuất xứ: Châu Âu – Eu print

Sản phẩm bao gồm: 36 Booster Packs

Mỗi Booster Pack bao gồm 05 Cards (Thẻ bài), trong đó:

– 04 thẻ độ hiếm Common và 01 thẻ độ hiếm Rare

– Hoặc 03 thẻ độ hiếm Common, 01 thẻ độ hiếm Rare và 01 thẻ độ hiếm Super Rare, Ultra Rare hoặc Ghost Rare

Truy cập Fanpage của Shop để cập nhật những thông tin mới nhất: Yugioh Saigon