Yu-Gi-Oh! - Digimon & Phụ kiện Card Game

60.000  45.000 

Chính hãng Konami

Ngôn ngữ: English

Xuất xứ: Châu Âu – Eu print

Sản phẩm bao gồm: 05 Cards (Thẻ bài), trong đó:

– 04 thẻ độ hiếm Common và 01 thẻ độ hiếm Rare;

– Hoặc 03 thẻ độ hiếm Common, 01 thẻ độ hiếm Rare và 01 thẻ độ hiếm Super Rare, Ultra Rare hoặc Ghost Rare

Truy cập Fanpage của Shop để cập nhật những thông tin mới nhất: Yugioh Saigon

còn 20 hàng

Mô tả

Chính hãng Konami

Ngôn ngữ: English

Xuất xứ: Châu Âu – Eu print

Sản phẩm bao gồm: 05 Cards (Thẻ bài), trong đó:

– 04 thẻ độ hiếm Common và 01 thẻ độ hiếm Rare;

– Hoặc 03 thẻ độ hiếm Common, 01 thẻ độ hiếm Rare và 01 thẻ độ hiếm Super Rare, Ultra Rare hoặc Ghost Rare

Truy cập Fanpage của Shop để cập nhật những thông tin mới nhất: Yugioh Saigon