Yu-Gi-Oh! - Digimon & Phụ kiện Card Game

10.000 

Target 1 face-up monster on the field; it gains 1500 ATK until the end of this turn.

còn 1 hàng

Mã: 68772b1b0bd8 Danh mục: