Yu-Gi-Oh! - Digimon & Phụ kiện Card Game

2.000.000  1.900.000 

Chính hãng Konami

Ngôn ngữ: English

Xuất xứ: Châu Âu – Eu print

Sản phẩm bao gồm: 24 Booster Packs

Mỗi Booster Pack bao gồm 09 Cards (Thẻ bài), trong đó:

– 08 thẻ độ hiếm Common và 01 thẻ độ hiếm Super Rare, Ultra Rare, Secret Rare hoặc Starlight Rare

Truy cập Fanpage của Shop để cập nhật những thông tin mới nhất: Yugioh Saigon

còn 10 hàng

Danh mục:

Mô tả

Chính hãng Konami

Ngôn ngữ: English

Xuất xứ: Châu Âu – Eu print

Sản phẩm bao gồm: 24 Booster Packs

Mỗi Booster Pack bao gồm 09 Cards (Thẻ bài), trong đó:

– 08 thẻ độ hiếm Common và 01 thẻ độ hiếm Super Rare, Ultra Rare, Secret Rare hoặc Starlight Rare

Truy cập Fanpage của Shop để cập nhật những thông tin mới nhất: Yugioh Saigon

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 g